Półkolonie rozpoczęte!

Od poniedziałku (25.06.18) rozpoczęliśmy półkolonie nad jeziorem Dąbie. Pływaliśmy już na jachtach motorowodnych i żaglowych. Pogoda nam dopisuje, więc spędzamy czas na dworze grając w m.in. piłkę nożną czy siatkówkę. W trakcie zajęć z sensoplastyki dzieci rozwijają zmysły tworząc swój własny Slime. Dodatkowo uczą się zasad bezpieczeństwa na wodzie poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Zapraszamy do złożenia rezerwacji miejsca na półkolonii

Współorganizatorem półkolonii jest Dom Żeglarski Mila.

1. Podstawą uczestnictwa w półkolonii jest uiszczenie kosztów pobytu dziecka zgodnych z aktualnym cennikiem a także oddanie karty kwalifikacyjnej przed rozpoczęciem turnusu .

2. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia imprezy.

3. Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek kradzieży, zguby lub zniszczenia; organizator nie ponosi także odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas pobytu na półkoloniach.

4. Za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy po zakończeniu półkolonii zostaną obciążeni rachunkiem za straty i zobowiązują się ten rachunek opłacić.

5. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii (np. choroba w czasie półkolonii, wcześniejszy wyjazd).

6. Rezerwacji półkolonii można dokonać poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie www.mila.szczecin.pl . Zaliczka jest bezzwrotna

Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS

Wyspa Grodzka 1

70-655 Szczecin

NIP 9552415353
REGON 366440681
Rachunek bankowy nr: 22 1090 1492 0000 0001 5165 6561 Santander Bank Polska