KTO?

dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat

GDZIE?

Szczecin, ul. Przestrzenna 3

TURNUS

5 dni (poniedziałek-piątek)
godz.: 7.00-17.00

Program naszych półkolonii

Zajęcia prowadzone w ramach półkolonii odbywają się na otwartej przestrzeni przystani, leżącej pomiędzy rzeką Regalicą a Jeziorem Dąbie. Duży teren zielony pozwala nam na organizację niezliczonej ilości animacji ruchowo-sportowych. Piękna sceneria portu jachtowego zachęca do poznania zagadnień z zakresu żeglarstwa.

W programie półkolonii znajdą się zatem zajęcia z nauki wiązania węzłów, prace bosmańskie, zasady bezpiecznego poruszania się po pomoście i na jachcie, pierwsza pomoc na wodzie.
Każde dziecko, w ramach programu, będzie miało okazję popłynąć jednostką motorową lub/i żaglową.

NOWOŚCIĄ w tym roku będzie poznawanie i oswajanie się z byciem na najmniejszej jednostce żaglowej klasy Optymist. Dzieci, które pokochają „samodzielne” żeglarstwo, będą mogły je kontynuować w sekcji sportowej prowadzonej na przystani w ciągu roku.
Podczas dni deszczowych zajęcia zostaną przeniesione do sali znajdującej się na terenie obiektu. Tam czekać będą gry planszowe, klocki, kredki, farby i oczywiście mnóstwo propozycji plastycznych, muzycznych oraz zabaw integrujących grupę.

Nie zabraknie prostych zabaw w języku angielskim i nauki śpiewu szant dla chętnych.
Dbamy o dobre żywienie dzieci! Posiłki przygotowywane są na miejscu i wydawane na normalnej zastawie stołowej. Rezygnując z plastikowych naczyń jednorazowych stawiamy na kulturę jedzenia i oczywiście ekologię!

Program półkolonii realizowany jest przez zespół wychowawców i instruktorów żeglarstwa pod bezpośrednim nadzorem kierownika placówki wypoczynku. Opiekunami są pedagodzy oraz osoby posiadające zaświadczenia
o ukończeniu kursu wychowawcy kolonijnego. Nasze półkolonie odbywają się pod nadzorem Kuratorium Oświaty.

Cena: 580zł / turnus

Zawartość ceny

- opieka wychowawców do 10h/dzień

- opieka instruktorów

- zajęcia wg. programu półkolonii

- śniadanie

- obiad

- podwieczorek

- woda do picia

- ubezpieczenie

Ramowy program dnia

7.00 – 9.00 – powitanie

9.00 – śniadanie

9.30 – zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą

10.30 – zajęcia o tematyce żeglarskiej

13.00 – obiad

14.00 – 16.00 – gry i zabawy

16.00 – podwieczorek

16.00 – 17.00 – pożegnanie

Rabaty

5%

stały klient

5%

jedno dziecko w dwóch turnusach lub dwójka dzieci w jednym turnusie

10%

dwójka dzieci w dwóch turnusach

Zapraszamy do złożenia rezerwacji miejsca na półkolonii

Półkolonie wspiera Dom Żeglarski Mila

Warunki uczestnictwa w półkolonii

1. Podstawą uczestnictwa w półkolonii jest uiszczenie kosztów pobytu dziecka zgodnych z aktualnym cennikiem a także oddanie karty kwalifikacyjnej przed rozpoczęciem turnusu .

2. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia imprezy.

3. Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek kradzieży, zguby lub zniszczenia; organizator nie ponosi także odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas pobytu na półkoloniach.

4. Za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy po zakończeniu półkolonii zostaną obciążeni rachunkiem za straty i zobowiązują się ten rachunek opłacić.

5. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii (np. choroba w czasie półkolonii, wcześniejszy wyjazd).

6. Rezerwacji półkolonii można dokonać poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie www.mila.szczecin.pl . Zaliczka jest bezzwrotna

Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS

ul. Przestrzenna 3
70-800 Szczecin

NIP 9552415353
REGON 366440681
Rachunek bankowy nr: 28 1140 2004 0000 3102 7667 6305 mBank