Program naszych półkolonii

Szczegółowy program rozpisany jest na dwa tygodnie i w takich sekwencjach będzie powtarzany. Zajęcia odbywać się będą na otwartej przestrzeni przystani i uzależnione będą od warunków pogodowych.  Podczas dni deszczowych zajęcia zostaną przeniesione do sali znajdującej się na marinie. W programie półkolonii znajdują się zajęcia żeglarskie, które pomogą poznać jacht, ożaglowanie, klarowanie i cumowanie jachtu. Nie zabraknie nauki wiązania węzłów i wypraw jednostkami pływającymi – motorowymi i żaglowymi. Każdego dnia czekać będą też propozycje zabaw i gier ruchowych. Wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania przy wodzie i na jachcie.

W programie znajdziecie m.in. pierwszą pomoc na wodzie; naukę zakładania kamizelki ratunkowej czy obsługi tratwy ratunkowej – spróbujemy żywności i wody znajdującej się na tratwie.

Półkolonia jest zgłoszona do Kuratorium Oświaty. Opiekunami są pedagodzy oraz osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy kolonijnego.

Cena: 580zł / turnus

Zawartość ceny

10 - godzinna opieka nad dzieckiem 

śniadanie

obiad

podwieczorek

nielimitowana woda mineralna

zabawa na świeżym powietrzu

pływanie na jachtach

nauka przez zabawę

ubezpieczenie

Ramowy program dnia

7.00 – 9.00 – powitanie

9.00 – śniadanie

9.30 – zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą

10.30 – zajęcia o tematyce żeglarskiej

13.00 – obiad

14.00 – 16.00 – gry i zabawy

16.00 – podwieczorek

16.00 – 17.00 – pożegnanie

Rabaty

5%

stały klient

5%

jedno dziecko w dwóch turnusach lub dwójka dzieci w jednym turnusie

10%

dwójka dzieci w dwóch turnusach

Zapraszamy do złożenia rezerwacji miejsca na półkolonii

Półkolonie wspiera Dom Żeglarski Mila

Warunki uczestnictwa w półkolonii

1. Podstawą uczestnictwa w półkolonii jest uiszczenie kosztów pobytu dziecka zgodnych z aktualnym cennikiem a także oddanie karty kwalifikacyjnej przed rozpoczęciem turnusu .

2. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia imprezy.

3. Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek kradzieży, zguby lub zniszczenia; organizator nie ponosi także odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas pobytu na półkoloniach.

4. Za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy po zakończeniu półkolonii zostaną obciążeni rachunkiem za straty i zobowiązują się ten rachunek opłacić.

5. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii (np. choroba w czasie półkolonii, wcześniejszy wyjazd).

6. Rezerwacji półkolonii można dokonać poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie www.mila.szczecin.pl . Zaliczka jest bezzwrotna

Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS

ul. Przestrzenna 3
70-800 Szczecin

NIP 9552415353
REGON 366440681
Rachunek bankowy nr: 28 1140 2004 0000 3102 7667 6305 mBank