Kolejny turnus za nami 🙂

Słoneczko świeci, dzieci pływają na jachtach żaglowych i motorowodnych. Dla odważnych udostępniamy  tratwę na wodzie lub dmuchańca, którego holujemy za motorówką. Spędzamy również czas na suchym lądzie. Mamy gry i zabawy edukacyjne, które pomagają rozwijać wrażliwość i zmysły naszych najmłodszych. Oczywiście korzystamy również z boiska, grając w piłkę nożną czy siatkową. Mamy też zrobione kąciki dla dzieci w cieniu, gdzie mogą spędzać czas na grze w szachy, kości czy karty.

Zapraszamy na turnusy od 23.07.2018.

Zapraszamy do złożenia rezerwacji miejsca na półkolonii

Półkolonie wspiera Dom Żeglarski Mila

1. Podstawą uczestnictwa w półkolonii jest uiszczenie kosztów pobytu dziecka zgodnych z aktualnym cennikiem a także oddanie karty kwalifikacyjnej przed rozpoczęciem turnusu .

2. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia imprezy.

3. Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek kradzieży, zguby lub zniszczenia; organizator nie ponosi także odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas pobytu na półkoloniach.

4. Za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy po zakończeniu półkolonii zostaną obciążeni rachunkiem za straty i zobowiązują się ten rachunek opłacić.

5. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii (np. choroba w czasie półkolonii, wcześniejszy wyjazd).

6. Rezerwacji półkolonii można dokonać poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie www.mila.szczecin.pl . Zaliczka jest bezzwrotna

Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS

ul. Przestrzenna 3
70-800 Szczecin

Adres do korespondencji:

Wyspa Grodzka 1

70-655 Szczecin

NIP 9552415353
REGON 366440681
Rachunek bankowy nr: 28 1140 2004 0000 3102 7667 6305 mBank