KTO?

dzieci i młodzież w wieku 7-11 lat

GDZIE?

Szczecin, Wyspa Grodzka 1

TURNUS

5 dni (poniedziałek-piątek)
godz.: 7.00-17.00

Program naszych półkolonii

Milowe półkolonie w tym roku zaplanowaliśmy na Wyspie Grodzkiej, w terminie 3 lipca do 11 sierpnia. Zatem do wyboru jest sześć 5-dniowych turnusów, trwających od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 -17.00. Do spędzenia czasu z nami zapraszamy dzieci w wieku 7 – 11 lat. 

Niezwykłe miejsce, zlokalizowane w sercu Szczecina, pozwala na zabawy ruchowe, animacje i dziecięcą kreatywność w prawdziwie wakacyjnym klimacie. Ten odbiór zapewnia plaża usypana na części Wyspy Grodzkiej, jak również woda otaczająca wyspę.

Żeglarskich tematów z pewnością dostarczą różnorodne jednostki przepływające tuż obok lub cumujące na przystani. Może nawet niektóre uda się zwiedzić….

Ciekawe obiekty i zakątki znajdujące się na pobliskiej Łasztowni kuszą do wyjścia w teren. Wycieczka na drugą stronę mostu obowiązkowa!

Każde dziecko, podczas turnusu, będzie miało okazję popłynąć jednostką motorową lub/i żaglową. W ramach prac bosmańskich nauczy się wiązania węzłów, pozna zasady bezpiecznego poruszania się po pomostach i jachcie oraz dowie się na czym polega praca ratowników. Uczestnicy chętni do śpiewu rozszerzą wakacyjny repertuar o rytmiczną szantę.

Na najmniejszej jednostce regatowej klasy Optymist będziemy zapoznawać dzieci z samodzielną sztuką żeglowania. Podczas wszystkich prowadzonych zajęć na wodzie dzieci będą ubrane w kamizelki asekuracyjne. Półkolonia skierowana jest do dzieci zaczynających przygodę z żeglarstwem, które nie boją się kontaktu z wodą. Umiejętność pływania nie jest wymagana.

W czasie pory deszczowej będziemy się nudzić przy grach planszowych, układając klocki, tworząc piękne lub czasami intrygujące prace plastyczne wykorzystując kredki, farby, glinę i inne mniej oczywiste rzeczy.

Dbamy o dobre żywienie dzieci! Posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) jak zwykle przygotowywane będą z dobrej jakości produktów. Mamy nadzieję, że i w tym roku uda nam się z rezygnować z plastikowych naczyń jednorazowych. Stawiamy na kulturę jedzenia i oczywiście ekologię!

Program półkolonii realizowany jest przez zespół wychowawców i instruktorów żeglarstwa pod bezpośrednim nadzorem kierownika placówki wypoczynku. Opiekunami są pedagodzy oraz osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy kolonijnego. Nasze półkolonie odbywają się pod nadzorem Kuratorium Oświaty.

Koszt jednego turnusu od 840 zł. Dla osób zapisujących dzieci na dwa turnusy cena jest niższa o 5%.

Cena: od 840 zł / turnus

- opieka wychowawców do 10h/dzień

- opieka instruktorów

- zajęcia wg. programu półkolonii

- śniadanie

- obiad

- podwieczorek

- woda do picia

- ubezpieczenie

Ramowy program dnia

7.00 – 9.00 – powitanie

9.00 – śniadanie

9.30 – zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą

10.30 – zajęcia o tematyce żeglarskiej

13.00 – obiad

14.00 – 16.00 – gry i zabawy

16.00 – podwieczorek

16.00 – 17.00 – pożegnanie

Program dnia uzależniony jest od warunków pogodowych

Rabaty

10%

dwójka dzieci w dwóch turnusach

5%

stały klient

5%

jedno dziecko w dwóch turnusach lub dwójka dzieci w jednym turnusie

Zapraszamy do złożenia rezerwacji miejsca na półkolonii

Półkolonie wspiera Dom Żeglarski Mila

1. Podstawą uczestnictwa w półkolonii jest uiszczenie kosztów pobytu dziecka zgodnych z aktualnym cennikiem a także oddanie karty kwalifikacyjnej przed rozpoczęciem turnusu .

2. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia imprezy.

3. Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek kradzieży, zguby lub zniszczenia; organizator nie ponosi także odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas pobytu na półkoloniach.

4. Za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy po zakończeniu półkolonii zostaną obciążeni rachunkiem za straty i zobowiązują się ten rachunek opłacić.

5. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii (np. choroba w czasie półkolonii, wcześniejszy wyjazd).

6. Rezerwacji półkolonii można dokonać poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie www.domzeglarski.pl . Zaliczka jest bezzwrotna

Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS

Wyspa Grodzka 1

70-655 Szczecin

NIP 9552415353
REGON 366440681
Rachunek bankowy nr: 22 1090 1492 0000 0001 5165 6561 Santander Bank Polska